"Alles wat aandacht krijgt groeit"

We verlangen naar meer ruimte, lucht en energie om de innerlijke en fysieke bewegingen te maken waarbij we authentiek en oorspronkelijk kunnen zijn.
We willen terug naar ons zelf.

Home

TAOS

TAOS begeleidt mensen en bedrijven in de ontdekkingstocht naar hun drijfveren, belemmeringen en mogelijkheden om vanuit de oorsprong nieuwe bewegingen te kunnen maken. Om te werken aan groei en persoonlijke ontwikkeling. Om te werken aan meer rust en balans in leven: privé en werk. Uitgangspunt is de situatie die zich in het hier en nu aandient.

Tijdens individuele therapie of coaching en workshops werken we samen met de cliënt toe naar het verkrijgen van meer authenticiteit, vertrouwen en beweeglijkheid in de toekomst.

Daarnaast is TAOS, vanuit een gedegen achtergrond in het bedrijfsleven, expert in het op maat samenstellen en uitvoeren van workshops en trainingen lichaamgsericht coachen. Doelgroep is het middel- en hoger management van grote internationale bedrijven in de profit en non-profit sector.

Meer over TAOS

Therapie

Iedereen maakt eens of enkele malen in zijn leven een moeilijke periode door. Vaak lukt het om problemen alleen of met behulp van goede bekenden op te lossen, maar niet altijd. Eén van de signalen dat problemen zich niet of onvoldoende oplossen, is het ontstaan van psychische of psychosomatische klachten. Je zit niet meer lekker in je vel, bent niet meer beweeglijk. In dat geval kan het goed zijn om een deskundige op dit gebied te raadplegen.

Mentale- en lichamelijk geheugen

Wat wij als mens meemaken, nestelt zich ergens in ons mentale-en ons lichamelijk geheugen. Daar waar de reguliere psychotherapie zich met name richt op congnitie of gedrag, richt de lichaamgerichte psychotherapie zich op het therapeutische proces via het lichaam. Het proces dat zich afspeelt in het lichaam en de geest manifesteert zich door de therapeutische benadering via het lichaam. Het lichaam is een belangrijke bron als we het hebben over hoe het met iemand gaat. Wij denken, voelen, laten ons leiden door intuïtie, ervaren. En bij dat alles is ons lichaam betrokken. De lichaamsgerichte therapie spreekt de wijsheid en het geheugen van het lichaam aan.

Meer over Therapie

Psychotherapie

Bij psychotherapie, persoonlijke- en spirituele ontwikkeling gaat om het herontdekken van de eigen authentieke kern.Ontdekken: wat zijn mijn wezenlijke behoeften en verlangens, wat bezielt mij? Hoe kan ik mijzelf uitdrukken in alle situaties van mijn leven? Hoe kan ik mijn sterke en minder sterke kanten erkennen, aannemen, en op de juiste wijze waarderen? Hoe kan ik mijn creativiteit bevorderen en mijn destructiviteit onder ogen zien?
Door zich in deze vragen te verdiepen ontwikkelt men een innerlijk zelfgevoel en ook een innerlijke waardigheid die een zinvolheid en een diepere grond geeft aan het bestaan.

Meer over ontwikkeling en psychotherapie